APP

PLAYER 球員異動明細

TEAM NAME 異動日期 異動原因
Lamigo 克恩三世 2018/10/02 降二軍
Lamigo 林樺慶 2018/10/02 升一軍
富邦 蔡明晋 2018/10/02 降二軍
富邦 林煜清 2018/10/02 升一軍
富邦 林煜清 2018/10/03 降二軍
統一7-ELEVEn 江辰晏 2018/10/03 降二軍
統一7-ELEVEn 潘威倫 2018/10/03 升一軍
Lamigo 陽耀勳 2018/10/04 降二軍
Lamigo 葉家淇 2018/10/04 升一軍
富邦 林宥穎 2018/10/04 升一軍
中信兄弟 陳家駒 2018/10/04 降二軍
中信兄弟 官大元 2018/10/04 降二軍
中信兄弟 蔡齊哲 2018/10/04 升一軍
中信兄弟 林明杰 2018/10/04 升一軍
統一7-ELEVEn 張偉聖 2018/10/04 降二軍
統一7-ELEVEn 潘威倫 2018/10/04 降二軍
統一7-ELEVEn 傅于剛 2018/10/04 降二軍
統一7-ELEVEn 賴泊凱 2018/10/04 升一軍
統一7-ELEVEn 方昶詠 2018/10/04 升一軍
統一7-ELEVEn 陳育軒 2018/10/04 升一軍
Lamigo 葉家淇 2018/10/05 降二軍
Lamigo 黃敬瑋 2018/10/05 升一軍
富邦 方克偉 2018/10/05 降二軍
富邦 張正偉 2018/10/05 降二軍
富邦 郭泓志 2018/10/05 降二軍
富邦 高孝儀 2018/10/05 升一軍
富邦 石翔宇 2018/10/05 升一軍
富邦 林志洋 2018/10/05 升一軍
富邦 喬登 2018/10/06 降二軍
富邦 賴鴻誠 2018/10/06 降二軍
富邦 陳鴻文 2018/10/06 降二軍
富邦 羅國華 2018/10/06 升一軍
富邦 林瑋恩 2018/10/06 升一軍
富邦 陳明軒 2018/10/06 升一軍
統一7-ELEVEn 陳育軒 2018/10/06 降二軍
統一7-ELEVEn 郭峻偉 2018/10/06 升一軍
富邦 林羿豪 2018/10/07 降二軍
富邦 陳仕朋 2018/10/07 升一軍
統一7-ELEVEn 林子崴 2018/10/07 降二軍
統一7-ELEVEn 王玉譜 2018/10/07 升一軍
Lamigo 成晉 2018/10/08 降二軍
Lamigo 王溢正 2018/10/08 降二軍
Lamigo 余德龍 2018/10/08 降二軍
Lamigo 陳晨威 2018/10/08 升一軍
Lamigo 林承飛 2018/10/08 升一軍
Lamigo 鍾承祐 2018/10/08 升一軍
Lamigo 林樺慶 2018/10/10 降二軍
Lamigo 林國裕 2018/10/10 升一軍
中信兄弟 萊福力 2018/10/11 降二軍
中信兄弟 邱品睿 2018/10/11 升一軍
Lamigo 尼克斯 2018/10/12 降二軍
Lamigo 許禹壕 2018/10/12 升一軍
統一7-ELEVEn 王鏡銘 2018/10/12 降二軍
統一7-ELEVEn 方昶詠 2018/10/12 降二軍
統一7-ELEVEn ◎林祖傑 2018/10/12 自主培訓
統一7-ELEVEn 廖文揚 2018/10/12 升一軍
統一7-ELEVEn 唐肇廷 2018/10/12 升一軍
Lamigo 史博威 2018/10/13 降二軍
Lamigo 克恩三世 2018/10/13 升一軍
富邦 歐書誠 2018/10/13 降二軍
富邦 張竣龍 2018/10/13 降二軍
富邦 倪福德 2018/10/13 升一軍
富邦 林益全 2018/10/13 升一軍
統一7-ELEVEn 羅里奇 2018/10/13 降二軍
統一7-ELEVEn 劉軒荅 2018/10/13 降二軍
統一7-ELEVEn 郭峻偉 2018/10/13 降二軍
統一7-ELEVEn 廖文揚 2018/10/13 降二軍
統一7-ELEVEn 林威志 2018/10/13 升一軍
統一7-ELEVEn 鄭鎧文 2018/10/13 升一軍
統一7-ELEVEn 江辰晏 2018/10/13 升一軍
統一7-ELEVEn 張竣凱 2018/10/13 升一軍
Lamigo 克恩三世 2018/10/14 降二軍
Lamigo 張明翔 2018/10/14 升一軍
統一7-ELEVEn 江辰晏 2018/10/14 降二軍
統一7-ELEVEn 王玉譜 2018/10/14 降二軍
統一7-ELEVEn 郭恆孝 2018/10/14 升一軍
統一7-ELEVEn 施子謙 2018/10/14 升一軍